Bartłomiej Borowski

Lek. dent. Lek. med. Bartłomiej Borowski

Specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego

W gabinecie Dominodent zajmuje się chirurgią stomatologiczną, zwłaszcza usuwaniem zębów zatrzymanych, chirurgią periodontologiczną oraz implantologią.

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny chirurgii szczękowo – twarzowej, stomatologicznej, implantologii, sterowanej regeneracji kostnej, kursów w ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Implantologii, potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem i współautorem publikacji z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej